Tjenester Kontakt Sertifisering avd. Lofoten

Sertifisering IFa Service AS

IFa Service AS er sertifisert som sakkyndig virksomhet og har godkjenninger for følgende utstyr:

S2: Rett til å utføre periodisk kontroll, og også rett til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter annerkjente normer.

Kategorier:
G1 - Mobilkraner & havnemobilkraner
G2 - Tårnkraner
G4 - Bro/traverskraner, inkl. motorisert søylesving-, veggsving-, veggløper- og shuttleliftkraner.
G7 - Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-, søylesving- og veggsvingkraner
G8 - Kjøretøymonterte kraner
G10 - Hånddrevne kraner
G20 - Andre typer, beskrives
RX - Alle typer løfteredskaper
TX - Alle typer løfte og stablevogner for gods
PX - Alle typer personløftere
KX - Alle typer klatrestillas
BHX - Alle typer byggeplassheiser.