Tjenester Kontakt Om

Om IFa Service AS

IFa Service AS er sertifisert som sakkyndig virksomhet og har godkjenninger for følgende utstyr:

S2: Rett til å utføre periodisk kontroll, og også rett til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter annerkjente normer.


G1 - Mobilkraner & havnemobilkraner
G2 - Tårnkraner
G4 - Bro/traverskraner, inkl. motorisert søylesving-, veggsving-, veggløper- og shuttleliftkraner.
G7 - Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-, søylesving- og veggsvingkraner
G8 - Kjøretøymonterte kraner
RX - Alle typer løfteredskaper
TX - Alle typer løfte og stablevogner for gods
PX - Alle typer personløftere
KX - Alle typer hengestillas
BHX - Alle typer byggeplassheiser.